Procedure

Valt uw project binnen ons bestedingskader en voldoet u aan onze criteria? Dan nodigen wij u graag uit om een verzoek tot ondersteuning bij ons in te dienen. Voor een vlotte afhandeling van uw aanvraag is de volgende documentatie nodig:

  • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
  • Een projectplan, dat ingaat op de doelstelling, doelgroep en tijdsplanning en een projectbegroting bevat en ook inzicht geeft in de (beoogde) wijze van financiering.
  • Meest recente jaarverslag, inclusief jaarrekening.
  • Actuele statuten.
  • Recent uittreksel KvK van de aanvrager.

 

Indienen

Aanvragen kunnen zowel per email als per post worden ingediend.

Per email kunt u uw aanvraag sturen aan admin@hofsteestichting.nl. Hierbij is van belang dat wij uitsluitend pdf-bestanden in behandeling nemen. Heeft u geen gelegenheid om de informatie als pdf-bestand(en) aan te leveren dan dient u uw aanvraag per post in te sturen naar het volgende adres:

Hofsteestichting
Postbus 9271
1800 GG ALKMAAR

 

Behandeling van aanvragen

Aanvragen worden in behandeling genomen, zonder dat de aanvrager daar enig recht aan kan ontlenen. Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u normaliter binnen twee weken per e-mail bericht of uw aanvraag in behandeling kan worden genomen. Het bestuur vergadert zes keer per jaar. De doorlooptijd van een aanvraag bedraagt gemiddeld dus twee tot drie maanden.

Het bestuur van de stichting behoudt zich het recht voor de aanvraag af te wijzen op grond van het ontwikkelde prioriteitenbeleid en de ter beschikking staande middelen mede in relatie met de overige voorliggende aanvragen. 

 Alle aanvragers krijgen schriftelijk bericht van de beslissing op de aanvraag. Over de inhoudelijke overwegingen m.b.t. een eventuele afwijzing wordt niet nader gecorrespondeerd. Van alle verstrekte giften wordt een ontvangstbevestiging gevraagd van de bijschrijving van de gift op de bankrekening. Daarnaast verwachten we binnen drie maanden na afronding van het project een bestedingsverslag van de donatie. Vervolgaanvragen worden alleen in behandeling genomen als een bestedingsverslag over het voorgaande project beschikbaar is gesteld. 

 

Voorbeeld projecten


Wederopbouw in Irak

Lees meer

Ontwikkelingswerk met Nederlandse jongeren

Lees meer

Ondersteuning van voedselbanken

Lees meer

Delen op social media