Visie en bestedingskader

Onze oorsprong

De Hofsteestichting is als vermogensfonds opgericht en tot stand gekomen door de familie Hofstee. In de drie generaties Hofstee stond de christelijke naastenliefde voorop. Tegelijkertijd hechtte de familie groot belang aan goed rentmeesterschap. In navolging van de wens van de instellers van het fonds zet het bestuur zich in om door verantwoord beheer van het vermogen een duurzaam rendement te realiseren en daarmee wereldwijd hulpverleningsprojecten te ondersteunen.

 Onze primaire doelstelling

Hofsteestichting heeft als primaire doelstelling om de waardigheid en de leefomstandigheden van de allerarmsten te verbeteren. Geïnspireerd door het evangelie zien wij mensen als beelddragers van God, waarbij ieder mens even waardevol is.  Wij leggen ons er niet bij neer dat ook in onze tijd grote groepen mensen op deze wereld verkommeren. Wij willen samenwerken met organisaties die een aantoonbare bijdrage leveren aan deze primaire doelstelling en ervaren extra verbondenheid met organisaties die vanuit dezelfde inspiratiebron kijken en handelen.

 Onze scope

Onder de allerarmsten verstaan wij, in aansluiting op internationale definities diegenen die met minder dan $1,90 per dag moeten rondkomen. Door hun positie worden zij veelal niet bereikt via reguliere projectsteun of wordt de kloof tussen hen en de rest van de bevolking zelfs vergroot. Vanuit missionaire bewogenheid wil Hofsteestichting projecten ondersteunen die waardigheid terugbrengen in het leven van de allerarmsten door hun praktische leefomstandigheden verbeteren. Ook het verbeteren van de immateriële dimensies van waardigheid, waaronder het verhogen van het sociale en geestelijke welbevinden, valt nadrukkelijk binnen onze scope. Onze ondersteuning heeft dan ook een bredere focus dan het alleen verhogen van economische welvaart van de allerarmsten. Wij richten ons niet op ondersteuning van evangelisatieprojecten.

 Onze bereidheid

Projecten die een centrale focus hebben op de allerarmsten kennen vaak uitdagender omstandigheden en dus meer risico’s. Daarnaast vragen zij soms ook om specifieke aanpakken, zoals interventies gericht op het er zijn (presentie) voor de allerarmsten en/of het weer betrekken van mensen bij de gemeenschap. Ondanks het hogere risico met betrekking tot de verwachte impact is Hofsteestichting bereid juist in deze steun te investeren. Een goede voorbereiding voor het ontwikkelen van dergelijke projecten is essentieel en kan onderdeel zijn van de aanvraag bij Hofsteestichting.

 Onze aansluiting op SDG’s

In haar focus op de allerarmsten richt Hofsteestichting zich primair op ondersteuning van projecten die bijdragen aan het duurzame ontwikkelingsdoel ‘Geen armoede’ (SDG1) zoals door de internationale gemeenschap is geformuleerd.

Naast SDG 1 richten ook verschillende andere SDG’s zich nadrukkelijk op de allerarmsten. Hofsteestichting weet zich daarom ook verbonden met de volgende vier SDG’s: SDG 2 Geen honger / SDG 3 Goede gezondheid en welzijn / SDG 4 Kwaliteitsonderwijs / SDG 6 Schoon water en sanitair.

 Uw project

Projecten die zich aantoonbaar richten op de allerarmsten en te verbinden zijn aan de hierboven genoemde SDG’s maken de grootste kans op ondersteuning door Hofsteestichting. Hierbij ervaart Hofsteestichting extra verbondenheid met organisaties die vanuit dezelfde inspiratiebron kijken en handelen.

Projecten die primair gericht zijn op het leveren van een bijdrage aan de realisatie van één of meerdere andere SDG’s, of op SDG-doorsnijdende thema’s zoals menshandel, zijn ook welkom. Voorwaarde is dan wel dat zij een aantoonbare bijdrage leveren aan de verbetering van de waardigheid en de praktische leefomstandigheden van de allerarmsten.

 

Delen op social media