Tender voor innovatieve projecten

Hofsteestichting nodigt middelgrote organisaties (met een gemiddeld jaarlijks giftenbudget vanaf 1,5 miljoen euro) uit om een projectvoorstel in te dienen.

We zijn op zoek naar projecten die bijdragen aan Sustainable Development Goal 1 (Geen armoede), met een specifieke focus op de allerarmsten. We doen daarbij in het bijzonder een beroep op het zelfkritische vermogen van de aanvragende organisatie om de allerarmsten te bereiken.

 In ons beleidskader onderkennen we dat interventies die zich richten op de allerarmsten vaak uitdagender omstandigheden en meer risico’s kennen. De projectvoorstellen die wij in deze tender beoordelen zullen daarom bij voorkeur voldoen aan de volgende criteria:

  • Het betreft innovatieve projecten, waarbij er bereidheid is om opgedane kennis te delen.
  • De project- en kennisbehoefte waarop wordt ingespeeld, dient bij voorkeur lokaal te zijn ingegeven, om vervolgens te zijn opgepikt door de indienende organisatie.
  • De projecten kennen een risicodragend karakter waarbij een succesvolle uitkomst niet op voorhand is verzekerd. De bijdrage van de Hofstee wordt gezien als seed money dat vooral bestemd is voor een voor de aanvragende organisatie en haar lokale partner(s) innovatief project, dat hen verder helpt in de verbetering, bijsturing of misschien zelfs het omgooien van hun aanpak gericht op het bereiken van de allerarmsten, en mede daardoor moeilijk financierbaar is vanuit reguliere fondsenwerving.
  • De financiële ondersteuning vanuit Hofsteestichting is eenmalig en bedraagt maximaal 50.000 euro. Het maakt voor Hofsteestichting geen verschil of onze bijdrage het gehele projectbudget beslaat of een gedeelte daarvan.

Geinteresseerd in deze tender? Stuur dan uiterlijk 30 augustus 2023 uw projectidee (maximaal 1 A4) naar info@hofsteestichting.nl. Op basis van uw projectidee beoordelen wij of u uitgenodigd zult worden voor het indienen van een projectvoorstel.  

Update van 1 september: deze tender is inmiddels gesloten. Wanneer wij een nieuwe ronde openstellen, wordt deze mogelijkheid via onze website gecommuniceerd.

 

Delen op social media