Bestuur en ANBI

Het bestuur van Hofsteestichting is als volgt samengesteld:

  • mevrouw drs. M.J.C. Stoffers-Bosch (voorzitter)
  • de heer drs. W.M.J.M. Geven (secretaris penningmeester)
  • de heer H. Feenstra
  • de heer mr. F.R. Herreveld
  • mevrouw mr. K.L.A. Kok
  • mevrouw mr. M.M. Teeuwen

Het beleidsplan van Hofsteestichting is hier gepubliceerd.

Via het daartoe ingevulde ANBI-formulier geeft Hofsteestichting verdere invulling aan de ANBI-publicatieplicht.  

In aanvulling hierop wordt jaarlijks een samenvating van het bestuursverslag gepubliceerd. 

Het bestuur van de Hofsteestichting verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2022.

 

Delen op social media