Privacy

Privacy beleid

Als uitvloeisel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft het bestuur een Interne Privacy Reglement vastgesteld.
In dit reglement is vastgesteld hoe de stichting omgaat met het bewaren van persoonsgegevens.

De stichting heeft persoonsgegevens:
op basis van toestemming: van het bestuur, de werknemers, de vrijwilligers, de ZZP'ers; 
op basis van overeenkomst: van de huurders, de (erf)pachters, de jagers, de leveranciers en van aannemers;
op basis van toestemming: van organisaties waaraan een bijdrage is toegekend.  

Bij elke aanvraag moet een verklaring gevoegd worden waaruit blijkt, dat, in geval van een toewijzing:

  • de aanvrager ontvangst van het bedrag schriftelijk zal bevestigen;
  • de aanvrager t.z.t. een bestedingsverslag zal aanleveren;
  • de aanvrager toestemming aan de Hofsteestichting geeft tot bekend stellen en publiceren van de gedane bijdrage met doelstelling;
  • de aanvrager toestemming geeft tot het bewaren van (delen) van de aanvraag en de daarover gevoerde correspondentie op papier en op gegevensdrager gedurende zeven jaar na afloop van het kalenderjaar. 

Gegevens van organisaties waarvan de aanvraag is afgewezen, worden niet bewaard.

Personen die menen dat hun persoonsgegevens aangehouden worden door de stichting en daar vragen over hebben, kunnen zich in verbinding stellen met het kantoor van de stichting.

 

Delen op social media