Komt uw project in aanmerking

Uitgangspunten van het toewijzingsbeleid zijn: 
De focus is het ondersteunen van Nederlandse organisaties, die zich richten op humanitaire activiteiten in ontwikkelingslanden in het bijzonder op terrein van onderwijs, economische ontwikkeling en gezondheidszorg. Hierbij gaat de voorkeur uit naar meerjarige integrale (ontwikkelings)projecten die zijn verankerd in of voortbouwen op lokaal/regionaal initiatief. Deze projecten worden uitgevoerd door de aanvrager of door vertrouwde lokale partners. Duurzaamheid en continuïteit van het project is een belangrijk selectiecriterium.
Tweede doelstelling is het ondersteunen van kleinschalige organisaties in Noord-Holland met "diaconale" projecten van sociale en charitatieve hulpverlening gericht op het verbeteren van het welzijn en van de sociale cohesie van de samenleveing. 
Tenslotte ondersteunt de stichting kleinschalige culturele en muzikale projecten of een specifiek deel van een groter project in Noord-Holland.

Samenvattend:

 

Welke projecten wel

 • Humanitaire projecten in ontwikkelingslanden, met de focus op onderwijs, gezondheid of economische ontwikkeling.
 • Projecten in Noord-Holland gericht op het verbeteren van het welzijn en charitatieve hulpverlening.
 • Kunst en cultuurprojecten in Noord-Holland

Welke projecten niet

 • Individuele hulpverlening.
 • Personeelskosten en bijdragen voor aanvullen van exploitatietekorten.
 • Restauratiewerkzaamheden.
 • Festiviteiten, bij jubilea, openingen, etc.
 • Uitgave van boeken of productie van films.
 • Fondswerving door service clubs.
 • Politieke doelen.
 • Zorg- en/of welzijnsorganisaties met lokale/regionale projecten buiten Noord-Holland.
 • Projecten die onder zorgverzekeraars of overheidsfinanciering (kunnen) vallen.
 • Projecten van instellingen die bijdragen ontvangen van nationale loterijen.

Delen op social media