Klaslokalen en lerarenhuizen in Malawi

Malawi is een van de armste landen ter wereld. Door aids is de levensverwachting dramatisch gedaald. Armoede is een grote belemmering voor kinderen om onderwijs te volgen. Het gezin kan de bijkomende kosten (uniform, leermaterialen, transport e.d.) niet opbrengen. Met name meisjes maken school niet af omdat ze thuis moeten werken of al vroeg kinderen krijgen. In Sangwani, een geïsoleerd dorp, zijn de problemen van de school groot.

Klaslokalen en lerarenhuizen in Malawi

Malawi is een van de armste landen ter wereld. Door aids is de levensverwachting dramatisch gedaald. Armoede is een grote belemmering voor kinderen om onderwijs te volgen. Het gezin kan de bijkomende kosten (uniform, leermaterialen, transport e.d.) niet opbrengen. Met name meisjes maken school niet af omdat ze thuis moeten werken of al vroeg kinderen krijgen. In Sangwani, een geïsoleerd dorp, zijn de problemen van de school groot.

School bouwen

De gemeenschap is begonnen met de bouw van twee nieuwe klaslokalen. Samen met het World Servants team worden er nog twee klaslokalen bijgebouwd. 

 

Woningen

Degelijke woningen voor leerkrachten ontbreken. De drie bestaande lerarenwoningen zijn van leem en voorzien van een grasdak. Hierdoor lukt het de gemeenschap niet om meer gekwalificeerde leerkrachten te krijgen. Door de bouw van twee nieuwe woningen zal de situatie verbeteren.

 


Delen op social media  

Meer weten over dit project?

Voorbeeld projecten


Scholen bouwen op Haïti

World Servants organiseert bouwreizen naar o.a. Sierra Leone en Haïti.

Lees meer

Muziekvereniging Soli Deo Gloria Alkmaar

Muziekvereniging Soli Deo Gloria bestaat uit verschillende orkesten.

Lees meer

Voedselbank Den Helder

De voedselbank verstrekt voedselpakketten aan mensen die daarvoor in aanmerking komen.

Lees meer

Aanvraag indienen

Indien uw project voldoet aan alle criteria dan kunt u schriftelijk (niet per email) een aanvraag indienen.

Delen op social media