Welkom

Hofsteestichting is als vermogensfonds opgericht en tot stand gekomen door de familie Hofstee. In de drie generaties Hofstee stond de christelijke naastenliefde voorop. Tegelijkertijd hechtte de familie groot belang aan goed rentmeesterschap. In navolging van de wens van de instellers van het fonds zet het bestuur zich in om door verantwoord beheer van het vermogen een duurzaam rendement te realiseren en daarmee wereldwijd hulpverleningsprojecten te ondersteunen. Lees meer....

Welkom

Hofsteestichting is als vermogensfonds opgericht en tot stand gekomen door de familie Hofstee. In de drie generaties Hofstee stond de christelijke naastenliefde voorop. Tegelijkertijd hechtte de familie groot belang aan goed rentmeesterschap. In navolging van de wens van de instellers van het fonds zet het bestuur zich in om door verantwoord beheer van het vermogen een duurzaam rendement te realiseren en daarmee wereldwijd hulpverleningsprojecten te ondersteunen. Lees meer....

Ons bestedingskader

In ons bestedingskader staat verwoord welke hulpverlening Hofsteestichting wil ondersteunen

Ons bestedingskader

Onze procedure

Lees meer over hoe u uw aanvraag voor ondersteuning kunt indienen.

Onze procedure

Delen op social media