Sinds 1960

De Hofsteestichting is als vermogensfonds opgericht en tot stand gekomen door de familie Hofstee. In de drie generaties Hofstee stond de christelijke naastenliefde voorop. Tegelijkerijd hechtten zij groot belang aan goed rentmeesterschap.
Het giftenbudget van de 
stichting bedraagt ca.1,3 miljoen euro per jaar. Een groot deel daarvan gaat naar ontwikkelingsprojecten van Nederlandse organisaties in de derde wereld. De nadruk ligt hierbij op het verbeteren van de leefomstandigheden en het welzijn van de lokale bevolking, met name op het terrein van onderwijs, gezondheidszorg en economische ontwikkeling.

Een deel van het giftenbudget is beschikbaar voor organisaties met welzijns- of zorgprojecten in Noord-Holland, met name voor sociale - en charitatieve hulpverlening t.b.v. gehandicapten, sociaal zwakkeren of langdurig zieken.

Ook ondersteunt de stichting kunst en cultuur in Noord Holland.

Sinds 1960

De Hofsteestichting is als vermogensfonds opgericht en tot stand gekomen door de familie Hofstee. In de drie generaties Hofstee stond de christelijke naastenliefde voorop. Tegelijkerijd hechtten zij groot belang aan goed rentmeesterschap.
Het giftenbudget van de 
stichting bedraagt ca.1,3 miljoen euro per jaar. Een groot deel daarvan gaat naar ontwikkelingsprojecten van Nederlandse organisaties in de derde wereld. De nadruk ligt hierbij op het verbeteren van de leefomstandigheden en het welzijn van de lokale bevolking, met name op het terrein van onderwijs, gezondheidszorg en economische ontwikkeling.

Een deel van het giftenbudget is beschikbaar voor organisaties met welzijns- of zorgprojecten in Noord-Holland, met name voor sociale - en charitatieve hulpverlening t.b.v. gehandicapten, sociaal zwakkeren of langdurig zieken.

Ook ondersteunt de stichting kunst en cultuur in Noord Holland.

Subsidie aanvragen

Komt uw project in aanmerking

We hanteren een aantal criteria voor aanvragers en projecten. Voldoet uw project aan de criteria?

Bekijk de criteria

Subsidie aanvragen

Indien uw project voldoet aan alle criteria dan kunt u schriftelijk (niet per email) een aanvraag indienen.

Aanvraag indienen

Voorbeeld Projecten


Scholen bouwen op Haïti

World Servants organiseert bouwreizen naar o.a. Sierra Leone en Haïti.

Lees meer

Muziekvereniging Soli Deo Gloria Alkmaar

Muziekvereniging Soli Deo Gloria bestaat uit verschillende orkesten.

Lees meer

Klaslokalen en lerarenhuizen in Malawi

Bouw van klaslokalen en lerarenhuizen in Sangwani, Malawi

Lees meer

Delen op social media