Aanvragen

Hofsteestichting ondersteunt welzijnsprojecten in binnen- en buitenland. Ook wordt op bescheiden schaal ondersteuning gegeven aan cultuurprojecten in de regio Alkmaar. Via onderstaande items vindt u belangrijke informatie om na te gaan of uw project voor ondersteuning in aanmerking kan komen. Wij raden u nadrukkelijk aan om ons bestedingskader door te nemen voordat u een aanvraag indient.

  Lid van: