Onze aanvraagprocedure


Valt uw project binnen ons bestedingskader en voldoet uw organisaties aan onze criteria? Dan nodigen wij u graag uit om een verzoek tot ondersteuning bij ons in te dienen. Voor een vlotte afhandeling van uw aanvraag is de volgende documentatie nodig:

  • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
  • Een projectplan, dat ingaat op de doelstelling, doelgroep en tijdsplanning en een projectbegroting bevat en ook inzicht geeft in de (beoogde) wijze van financiering.
  • Meest recente jaarverslag, inclusief jaarrekening.
  • Actuele statuten.
  • Recent uittreksel KvK van de uw organisatie.

Aanvragen worden bij voorkeur per email ingediend. U kunt uw aanvraag sturen aan admin@hofsteestichting.nl. Hierbij is van belang dat wij uitsluitend pdf-bestanden in behandeling nemen.

Heeft u geen gelegenheid om de informatie als pdf-bestand(en) aan te leveren dan kunt u uw aanvraag per post insturen naar het volgende adres:
Hofsteestichting
Postbus 9271
1800 GG ALKMAAR

Aanvragen worden in behandeling genomen, zonder dat de aanvrager daar enig recht aan kan ontlenen. Ook als de ingediende aanvraag goed past binnen het bestedingskader en de aanvragende organisatie aan de criteria voldoet, kan toch besloten worden tot een afwijzing, bijvoorbeeld omdat bij andere geselecteerde aanvragen meer urgentie wordt ervaren.

Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u normaliter binnen twee weken per e-mail bericht of uw aanvraag in behandeling kan worden genomen. De doorlooptijd van een aanvraag bedraagt gemiddeld twee tot drie maanden.

 Alle aanvragers krijgen schriftelijk bericht van de beslissing op de aanvraag. Over de inhoudelijke overwegingen m.b.t. een eventuele afwijzing wordt niet nader gecorrespondeerd. Van alle verstrekte giften wordt een ontvangstbevestiging gevraagd van de bijschrijving van de gift op de bankrekening. Daarnaast verwachten we binnen drie maanden na afronding van het project een bestedingsverslag. Vervolgaanvragen worden alleen in behandeling genomen als een bestedingsverslag over het voorgaande project beschikbaar is gesteld. 

  Lid van: