Geschiedenis

Hofsteestichting is op 1 januari 2015 ontstaan uit een juridische fusie van de Dr. Hofstee-stichting, de Stichting Noord-Hollandsche ’t Hooge Huys en de Stichting Buur-Hofstee/Mariahoeve. Het initiatief voor elk van deze drie stichtingen lag bij de familie Hofstee.

Het verhaal van Hofsteestichting is begonnen bij de oprichting van de Noord-Hollandsche Levensverzekeringsmaatschappij van 1891 N.V., door Jan Hofstee (1852-1935).

Zijn enige zoon Henk (1889-1970) nam het bedrijf over in 1922. Onder zijn leiding vond een grote uitbreiding plaats. Er ontstond grote behoefte aan extra kantoorruimte; hiervoor liet hij in hartje Alkmaar ’t Hooge Huys bouwen. Ook investeerde hij, als directeur van de maatschappij, de polispremies in vastgoed, zoals boerderijen, landerijen, huizen en kantoren. Dat bleek een goede zet: tijdens de crisisjaren wist de Noord-Hollandsche zich te handhaven en kon zelfs uitbreiden. Henk Hofstee was niet alleen een goed zakenman, maar hij was ook zeer sociaalvoelend. In 1951 richtte hij een studiefonds op, met als doelstelling bij te dragen in de studiekosten van kinderen van medewerkers van de maatschappij. In 1960 richtte hij de Dr. Hofstee-stichting op. Daaraan schonk hij nog tijdens zijn leven veel vermogen.

Henk Hofstee had één kind, Anna Gertrude Hofstee (1914-2003). Zij trouwde met Nico Buur (1914-1988), sinds 1946 directie-secretaris van de Noord-Hollandsche. In 1959 volgde hij zijn schoonvader op als directeur. Het echtpaar zette de charitatieve traditie van Henk Hofstee met hart en ziel voort en toonde een grote maatschappelijke betrokkenheid. Ze ondersteunden vele projecten, ook en vooral in de derde wereld.

Vanwege haar grote betrokkenheid bij de Nationale Vereniging de Zonnebloem richtte mevrouw Buur-Hofstee in 1989 de Stichting Buur-Hofstee/Mariahoeve op, bestaande uit een landgoed met een boerderij, geschikt voor dagrecreatie voor gehandicapten en ouderen. Veel afdelingen van de Nationale Vereniging de Zonnebloem hebben in de afgelopen decennia een bezoek gebracht aan het landgoed.

In 1990 volgde de oprichting van Stichting Noord-Hollandsche ’t Hooge Huys, met als doelstelling “haar inkomsten te verdelen onder instellingen met een algemeen maatschappelijk belang”.

Het huwelijk van de heer en mevrouw Buur-Hofstee bleef kinderloos. In 1984 verkocht het echtpaar het meerderheidsbelang in hun bedrijf aan NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Later zouden de verzekeringsactiviteiten overgenomen worden door REAAL VERZEKERINGEN NV. Zowel de heer als mevrouw Buur waren zeer betrokken bij het werk van hen, die zich het lot van anderen aantrokken. Daarom stelden ze hun vermogen, dat gedurende drie generaties was opgebouwd, door middel van schenkingen bij leven en uiteindelijke erfstellingen, ter beschikking aan de drie stichtingen.

Op 1 januari 2015 zijn de drie stichtingen gefuseerd, waarna de naam van de verkrijgende stichting is gewijzigd in Hofsteestichting. De naam Hofsteestichting doet recht aan de drie generaties Hofstee, die door de oprichting van het verzekeringsbedrijf, door schenking bij leven en door erflating, het stamvermogen van de Hofsteestichting tot stand brachten.

  Lid van: